Algemene Voorwaarden Tattoo Thor Bvba

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd : Tattoo Thor Bvba : Vennootschap, gevestigd te Nicolaylaan 31 3970 Leopoldsburg
Opdrachtgever : de natuurlijke persoon, die een opdracht geeft aan Tattoo Thor Bvba tot het laten aanbrengen van een tatoeage, piercing of het laten verwijderen van een tatoeage met laser techniek.
Overeenkomst : elke overeenkomst tss Tattoo Thor Bvba en opdrachtgever tot levering van één (of meerdere) van volgende diensten : het laten aanbrengen van een tatoeage, het laten aanbrengen van een piercing, het laten weglaseren van een tatoeage.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tattoo Thor Bvba en Opdrachtgever, waarbij Tattoo Thor Bvba als leverancier van gevraagde diensten optreedt.
De Opdrachtgever die een overeenkomst met Tattoo Thor Bvba aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Tattoo Thor Bvba gehanteerde Algemene Voorwaarden.

3. Betalingen en Voorschotten

Betalingen gebeuren cash, wij hebben geen Bancontact.
Tussen de 2de en de 6de maand heeft een ieder recht op een gratis bijwerking. De desbetreffende artiest bepaalt in alle gevallen of die dient te worden uitgevoerd al dan niet. Het recht tot gratis bijwerken vervalt indien blijkt dat de instructies van naverzorging niet naar behoren werden uitgevoerd.
Wij vragen steeds een voorschot bij het maken van een afspraak. Wilt u uw afspraak voor wat voor reden dan ook niet door laten gaan, dient u minimum 5 dagen vooraf te verwittigen om uw voorschot te behouden. Voorschotten worden niet terugbetaald.
Aangekochte waardebonnen worden gemaakt op naam en zijn niet doorgeefbaar nog terugbetaalbaar.

4. Eigen verantwoording en eigen risico

Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Tattoo Thor Bvba worden verstrekt onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de opdrachtgever.
Door opdracht te geven aan Tattoo Thor Bvba tot het aanbrengen van tatoege of piercing of verwijderen van een tattoo verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.
Het is Opdrachtgever bekend dat Tattoo Thor Bvba niet garandeert dat de door Tattoo Thor Bvb aaangebrachte lichaamsversieringen later volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.
Door opdracht te geven aan Tattoo Thor Bvba verklaart de opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis,huidaandoening of andere aandoeningen en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV,hepatitis B of C of andere) en dat zijn/haar behandeling ook op geen enkele wijze de gezondheid van TattooThor Bvba of derden in gevaar kan brengen.
Opdrachtgever staar er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit weloverwogen heeft genomen.
Tattoo Thor Bvba brengt geen tattoo of piercings aan bij personen onder de 18 jaar, uitgezonderd bij aanwezigheid van de wettelijke ouder of voogd. Deze persoon (ouder of voogd)dient zijn/haar schriftelijke toestemming te geven tot het plaatsen van de tattoo. Hij/zij dient ook een kopie van zijn/haar paspoort te laten maken. Deze persoon dient ook gedurende de ganse behandeling aanwezig te blijven.
Tattoo Thor Bvba behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol.

5. Aansprakelijkheid

Door opdracht te geven aan Tattoo Thor Bvba erkent de Opdrachtgever dat Tattoo Thor Bvba een inspanningsverbintenis heeft. Tattoo Thor Bvba zal zich naar het beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken maar kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Tattoo Thor Bvba is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

6. GarantieTattoo

Thor Bvba gebruikt uitsluitend kleuren/kleurstoffen en middelen die zijn gecontroleerd en specifiek vervaardigd zijn voor het plaatsen/verwijderen van tatoeages en piercings.

Onze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en / of ga akkoord met ons gebruik van cookies.